EU-ruokajako

EU – ruokajakokäytäntöön tarkennuksia


Ruoka-avustus on suunnattu välitöntä aineellista apua tarvitseville, vähävaraisille, työttömille, eläkeläisille, lapsiperheille ja opiskelijoille.

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaan ruokapussia ei voi kuitata vastaanotetuksi toisen puolesta. Jos et voi itse hakea avustusta, anna valtakirja henkilölle, joka tuo ruuan sinulle. Valtakirja voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä kenelle ruoka tulee, ruuansaajan osoite ja muiden samaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä sekä ruuanhakijaksi valtuutetun henkilön nimi ja osoite. Valtakirjassa tulee olla myös päiväys ja ruoka-avustuksen saajan allekirjoitus.

Toistaiseksi EU-ruokajakoa ei järjestetä Suomessa. Ilmoitamme muutoksista.